ΕΔΟΝ γερή και μαζική, δύναμη στους αγώνες των μαθητών!

Στο προηγούμενο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ, μεταξύ άλλων, θέσαμε ως στόχους τη δημιουργία μαζικού και διεκδικητικού μαθητικού κινήματος, την αγωνιστική συμμετοχή των μαθητών στον αντικατοχικό αγώνα του λαού μας, και τον προοδευτικό προσανατολισμό των σωμάτων εκπροσώπησης των μαθητών (ΚΜΣ, ΕΣΕΜ, ΠΣΕΜ).

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: Οι νέοι στο προσκήνιο

Η ΕΔΟΝ μέσα από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), πρωτοστατεί στο να καταστεί ο οργανισμός έπαλξη διεκδίκησης, ενδυναμώνοντας τη φωνή και τη συμμετοχή των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

© 2024 EDON. All Rights Reserved.