Από τι να γλυτώσει το παιδί για να υπάρχει ελπίδα…

«Η ασυνείδητη καθοδήγηση της προσωπικότητας του παιδιού ποτέ δεν περνάει χωρίς σοβαρές συνέπειες και κάποτε βάζει τη σφραγίδα της σ’ όλη την κατοπινή ζωή του.» Π. Φ. Λέσγκαφτ.

Έπαλξη αγώνων ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Η διεθνής κατάσταση φαίνεται να είναι πιο ασταθής από ποτέ αφού οι αστικές τάξεις, μέσω των κρατών τους, παίζουν μεταξύ τους ένα παιχνίδι ανταγωνισμού για τον έλεγχο των ενεργειακών δρόμων και των ζωνών επιρροής.

Εφημερίδα «Νεολαία» και οι σύγχρονες προκλήσεις

Με αυτά τα λόγια περιέγραφε ο Λένιν, το 1901, στο άρθρο του με τίτλο «Από πού να αρχίσουμε;», τη σημασία της εφημερίδας, του εκφραστικού οργάνου του κόμματος της εργατικής τάξης στις καθημερινές μάχες.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.