Από τι να γλυτώσει το παιδί για να υπάρχει ελπίδα…


Της Δέσποινας Παναγιώτου
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Κεντρική Υπεύθυνη Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων


«Η ασυνείδητη καθοδήγηση της προσωπικότητας του παιδιού ποτέ δεν περνάει χωρίς σοβαρές συνέπειες και κάποτε βάζει τη σφραγίδα της σ’ όλη την κατοπινή ζωή του.» Π. Φ. Λέσγκαφτ.

Όσοι επιστήμονες έχουν ως αντικείμενο μελέτης τους το παιδί, προειδοποιούν ότι οι γονείς που επικεντρώνονται στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του παιδιού τους, αγνοώντας τη φύση του παιδιού που απαιτεί να περνά από τη διαδικασία ένταξης του παιχνιδιού στη ζωή του, θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο παιδί. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η απερίσκεπτη αξιοποίηση των παιδικών δυνατοτήτων, προέρχεται από την ενοχή των γονιών για τις ατέλειωτες ώρες εργασίας τους, αλλά και από την ανταγωνιστική διάθεση που διακατέχει κάποιους γονείς. Το παιχνίδι, η ψυχαγωγία και η ανάπτυξη κοινωνικών ενδιαφερόντων δεν είναι μια επιπόλαιη διαδικασία για το παιδί, αλλά μια διαδικασία απαραίτητη για την εξέλιξη του σε υγιή άνθρωπο.

Σε μια εποχή που οι διδακτικές ώρες παραγκωνίζουν την ανάγκη του παιδιού για υγιή ψυχαγωγία, που η ψυχαγωγία εντάσσεται σε περιορισμένο χρόνο ανάμεσα σε σχολείο και εξωσχολικές δραστηριότητες που εξουθενώνουν τα παιδιά, που η ψυχαγωγία έχει εμπορευματοποιηθεί και «παιχνίδι» σημαίνει αντικείμενο και όχι δραστηριότητα με τη συμμετοχή αριθμού παιδιών μαζί, το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων (Π.Κ.Ε.) μέσα από τη λειτουργία των Τοπικών Κινημάτων σε όλες τις επαρχίες, έχει ως προτεραιότητα του την υγιή απασχόληση των παιδιών. Η ύπαρξη του, ως το Παιδικό Τμήμα της ΕΔΟΝ, αποδεικνύει τη σημασία που δίνει η Οργάνωση στην ευζωία του παιδιού.

Το Π.Κ.Ε. χαρακτηρίζεται από πλατιά δράση, βασισμένη στην παιδαγωγική καλλιέργεια του παιδιού ως προοδευτικού και δημοκρατικού ανθρώπου. Αγωνίζεται για τερματισμό της κουλτούρας που θέλει τα παιδιά να λειτουργούν κάτω από πίεση ώστε να ανταποκριθούν στα πρότυπα που επιβάλλει η σημερινή ανταγωνιστική κοινωνία, αναγνωρίζοντας ότι η ανάληψη ευθύνης από τα παιδιά είναι ωφέλιμη μόνο όταν συνάδει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικίας.

Στόχοι του Π.Κ.Ε. είναι η παροχή εναλλακτικών τρόπων ψυχαγωγίας και δημιουργικής διασκέδασης μέσα από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις της εκστρατείας «Παίζουμε και Μαθαίνουμε» που διεξάγονται στα Τοπικά Κινήματα, η ενημέρωση των ίδιων των παιδιών για όσα τα αφορούν άμεσα (δικαιώματα του παιδιού, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον, λαϊκή παράδοση κ.α.) μέσα από δραστηριότητες, η ανάπτυξη του αισθήματος της ομαδικότητας και της συνεργασίας και η ανάπτυξη του ηθικού τρόπου σκέψης, βασιζόμενου στην καλλιέργεια προοδευτικών αντιλήψεων.

Το Π.Κ.Ε. παρέχει βήμα έφρασης και διαλόγου, ώστε το παιδί να προβάλει αντιστάσεις στη σύγχρονη πραγματικότητα της υποκουλτούρας, της παρουσίασης των πολέμων ως κάτι φυσιολογικό, της αγοράς πολεμικών παιχνιδιών που ολοένα ανθίζει, της αλόγιστης χρήσης της τεχνολογίας, του ατομικισμού και των όσων άλλων υποσκάπτουν την υγιή πνευματική ανάπτυξη ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία. Προτεραιότητα για το Π.Κ.Ε. αποτελεί η διαπαιδαγώγιση των παιδιών με τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της φιλίας των λαών, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και η εξέλιξη τους σε κριτικά σκεπτόμενους ανθρώπους.

Η ενδυνάμωση και μαζικοποίηση του Π.Κ.Ε., αποτελεί καθήκον του Λαϊκού Κινήματος, ενώ οφείλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας στις πιο ουσιώδεις πλευρές της ανάπτυξης των παιδιών, καλλιεργώντας ανθρώπους με πλατιά κοινωνικά ενδιαφέροντα, δραστήριους αγωνιστές, καθοδηγούμενους από αίσθημα συλλογικότητας.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.