Η θέση της γυναίκας βρίσκεται στους ταξικούς, μαζικούς και οργανωμένους αγώνες

Η επικράτηση του καπιταλιστικού συστήματος έβαλε μαζικά τη γυναίκα στην παραγωγή, φέρνοντας παράλληλα και τεράστιες αλλαγές στο ρόλο και τη θέση της τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στην ίδια την κοινωνία.

Η ανάγκη για ταξική ανάλυση των πολιτικών εξελίξεων

Για χρόνια στην κυπριακή κοινωνία μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει τις πολιτικές πεποιθήσεις των περισσοτέρων, ανάλογα με την στάση τους στο Κυπριακό. Η Αριστερά και η Δεξιά ξεχώριζαν ως προς την τοποθέτηση τους στο εθνικό ζήτημα.

Η λειτουργία των Τ.Ο. της ΕΔΟΝ – Κύτταρο του ΕΔΟΝίτικου οικοδομήματος

Aνασκοπώντας τη δράση της Οργάνωσης, δεν μπορούμε να μην καταπιανόμαστε με τη δομή της. Δυνατή ΕΔΟΝ δεν μπορεί να υπάρχει και να δραστηριοποιείται χωρίς Τοπικές Οργανώσεις (Τ.Ο.).

Τοπική Αυτοδιοίκηση για τις ανάγκες του λαού

Η ΕΔΟΝ, ως αναπόσπαστο κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος, δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στις προσπάθειες της κυβέρνησης για συρρίκνωση του θεσμού της Τοπική Αυτοδιοίκησης.

Σελίδα 1 από 17

© 2024 EDON. All Rights Reserved.