Μαθητές και ελεύθερος χρόνος

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια έντονη συζήτηση τόσο μεταξύ των μαθητών, όσο και μεταξύ των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση, σε σχέση με το ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν...

Μπροστάρηδες στο γκρέμισμα του τείχους στην πράσινη γραμμή και στις συνειδήσεις των νέων

Δεν θα γίνουμε επαναπροσεγγιστές επειδή είναι μόδα της εποχής. Αντίθετα, επαναπροσεγγιστές είμαστε επειδή η ειρηνική συμβίωση είναι κομμάτι του εαυτού μας. Επειδή παλεύουμε...

© 2024 EDON. All Rights Reserved.