Φοιτητικός Συνδικαλισμός

Μεγαλώνοντας μέσα σε μια κοινωνία όπου ο ατομικισμός, ο εγωισμός και ο αέναος ανταγωνισμός εξιδανικεύονται, ο συντηρητισμός, η απάθεια και η αποχαύνωση κυριαρχούν, ένα κοινωνικό σύστημα όπου το κέρδος γίνεται αυτοσκοπός και το χρήμα θεοποιείται, όροι όπως κοινωνική αλληλεγγύη, σεβασμός προς το συνάνθρωπο, ισότητα και δικαιοσύνη, αποτελούν «αξίες υπό εξαφάνιση».

Φοιτητικό κίνημα μαζικό, ενωμένο, διεκδικητικό

Το φοιτητικό κίνημα λόγω της ιδιαιτερότητάς του, είναι σε ένα συνεχή ρόλο διεκδίκησης. Διεκδικήσεις που κερδίζονται και υλοποιούνται μόνο όταν το φοιτητικό κίνημα δρα ενωμένο, οργανωμένο και με συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων. Διεκδικήσεις που κατακτιούνται μόνο όταν το φοιτητικό κίνημα δεν είναι ξεκομμένο από τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης.

Τοπικές Οργανώσεις υπαίθρου και η δράση μας στους συλλόγους του Λαϊκού Κινήματος

Οι τοπικές οργανώσεις είναι το οικοδόμημα της ΕΔΟΝ, οι τοπικές οργανώσεις της υπαίθρου είναι το θεμέλιο της ΕΔΟΝ. Στην ύπαιθρο παραδοσιακά ζουν στην πλειοψηφία τους νέοι που προέρχονται από οικογένειες της εργατικής τάξης, της αγροτιάς και από οικογένειες που βίωσαν και βιώνουν περισσότερο την αδικία του συστήματος.

Το μαθητικό κίνημα και η ΠΕΟΜ

Το μαθητικό κίνημα κέρδισε το 1994 μετά από μακροχρόνιους αγώνες τη νόμιμη έκφραση του σε όλα τα επίπεδα και τη νομιμοποίηση στις διαδικασίες εκλογής και λειτουργίας της Παγκύπριας και των Επαρχιακών Συντονιστικών Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ και ΕΣΕΜ) και ο μαθητόκοσμος απόκτησε επιτέλους λόγο στα ζητήματα που τον αφορούν, ανάπτυξε δράση αυτόνομη και αγωνίζεται οργανωμένα για τα δικαιώματα των μαθητών.

Σελίδα 1 από 9

© 2024 EDON. All Rights Reserved.