ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010, ΛΕΥΚΩΣΙΑ  Ψήφισμα προς την Τουρκοκυπριακή Νεολαία

Το 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ που πραγματοποιήθηκε από τις 2 μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2010 στη Λευκωσία κάνοντας εις βάθος συζήτηση για την διεθνή πραγματικότητα και κατέληξε στα εξής:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010, ΛΕΥΚΩΣΙΑ  Ψήφισμα για τη Διεθνή κατάσταση

Το 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ που πραγματοποιήθηκε από τις 2 μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2010 στη Λευκωσία κάνοντας εις βάθος συζήτηση για την διεθνή πραγματικότητα και κατέληξε στα εξής:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010, ΛΕΥΚΩΣΙΑ  Ψήφισμα  αλληλεγγύης προς το λαό της Κούβας

Το 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ που πραγματοποιήθηκε από τις 2 μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου 2010 στη Λευκωσία κάνοντας εις βάθος συζήτηση για τη διεθνή πραγματικότητα κατέληξε στα εξής σε σχέση με την κατάσταση στην Κούβα και τις ενέργειες κατά του λαού της:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010, ΛΕΥΚΩΣΙΑ  Ψήφισμα αλληλεγγύης προς το λαό της Παλαιστίνης

Το 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ που πραγματοποιήθηκε από τις 2 μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2010 στη Λευκωσία κάνοντας εις βάθος συζήτηση για τη διεθνή πραγματικότητα κατέληξε στα εξής σε σχέση με την κατάσταση στη Παλαιστίνη:

© 2024 EDON. All Rights Reserved.