Δημοκρατικός Συγκεντρωτισμός

Το κόμμα, σύμφωνα με τον Λένιν, πρέπει να είναι μονολιθικό, συσπειρωμένο και πειθαρχημένο. Να μπορεί να κατανοεί τη θεωρία του Μαρξισμού – Λενινισμού και να είναι ικανό να δίνει μάχες στο πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό επίπεδο.

Σελίδα 1 από 9

© 2024 EDON. All Rights Reserved.