Προκήρυξη 18ου Παγκύπριου Συνέδριου ΕΔΟΝ

 

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ αποφάσισε όπως το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο διεξαχθεί στις 2, 3 και 4 Ιανουαρίου του 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο, στη Λευκωσία. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κάτω από το σύνθημα: «Οργάνωση – Αντεπίθεση παντού, με την ΕΔΟΝ για το δίκιο του λαού».

Η αντιπροσώπευση στο Συνέδριο θα στηριχθεί στην αναλογία 1 Αντιπρόσωπος για κάθε 10 μέλη. Οργανώσεις, οι οποίες ανεξαρτήτως δεκάδων συμπληρώνουν στις μονάδες 5 με 9 μέλη, δικαιούνται ακόμη 1 Αντιπρόσωπο. Δικαίωμα αντιπροσώπευσης έχουν όλες ανεξαίρετα οι Τοπικές Οργανώσεις της ΕΔΟΝ. Το Κεντρικό Συμβούλιο έχει επίσης αποφασίσει το έμβλημα του Συνεδρίου (επισυνάπτεται).

Στη βάση του άρθρου 19 του καταστατικού της ΕΔΟΝ, το οποίο προνοεί ότι το Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια και ότι το Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται από το Κεντρικό Συμβούλιο της Οργάνωσης και επειδή τον Ιανουάριο του 2016 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το 17ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ αποφάσισε να προχωρήσει στην προκήρυξη του 18ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΕΔΟΝ.

 

 

Με βάση το άρθρο 20 του καταστατικού της ΕΔΟΝ, το συνέδριο της ΕΔΟΝ:

α) Συζητά και επικυρώνει την έκθεση δράσης του Κ.Σ. καθώς και την οικονομική έκθεση.

β) Τροποποιεί, αν παρίσταται ανάγκη, το Καταστατικό της Οργάνωσης.

γ) Παίρνει αποφάσεις και δίνει γενική κατεύθυνση για την όλη δραστηριότητα της Οργάνωσης.

δ) Καθορίζει τον αριθμό των μελών του Κ.Σ.

ε) Εκλέγει το Κ.Σ. που καθοδηγεί την Οργάνωση, με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου, μέχρι το επόμενο Συνέδριο.

στ) Δεσμεύει με τις αποφάσεις του και τις αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου, όλα τα σώματα και μέλη της ΕΔΟΝ.

 

Το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ αναμένεται να απασχολήσουν τα εξής ζητήματα:

 • Η διεθνής πραγματικότητα, η καπιταλιστική κρίση, η ιμπεριαλιστική «Νέα Τάξη Πραγμάτων» και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το Κίνημα της Αριστεράς διεθνώς και ειδικότερα στη νεολαία.
 • Το κυπριακό πρόβλημα. Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τα κατοχικά, διχοτομικά δεδομένα, η επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων.
 • Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο και ο τρόπος επίδρασης τους στη νεολαία.
 • Τα χαρακτηριστικά της κυπριακής νεολαίας σήμερα.
 • Το Κίνημα των μαθητών, το Φοιτητικό Κίνημα και οι μαζικοί φορείς των μαθητών και των φοιτητών.
 • Οι Νέοι εργαζόμενοι και το κίνημα της νεολαίας.
 • Το έργο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και η επαφή μας με τους ΜΚΟ.
 • Οι προοπτικές του νεολαιίστικου κινήματος, οι προτάσεις της ΕΔΟΝ και η ανάγκη για κοινωνική ενεργοποίηση των νέων.
 • Οι εξελίξεις στην Ειδική, στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση, στη Μέση Εκπαίδευση, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.
 • Τα ζητήματα αξιοκρατίας και ισονομίας και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.
 • Τα δικαιώματα των στρατιωτών και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.
 • Οι νέοι και οι νέες στην εργασία, το ζήτημα της ανεργίας και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.
 • Το στεγαστικό πρόβλημα των νέων και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.
 • Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, διακοπές και τουρισμός και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.
 • Η μάστιγα των ναρκωτικών και η πάλη των νέων για αναχαίτιση της.
 • Η νεανική παραβατικότητα και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.
 • Το διαδίκτυο και οι θέσεις της ΕΔΟΝ.
 • Το περιβάλλον και η οικολογία και οι θέσεις της ΕΔΟΝ.
 • Τα φαινόμενα ρατσισμού, οι θέσεις και προτάσεις της ΕΔΟΝ.
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νεολαία. Το δικό μας όραμα και οι θέσεις της ΕΔΟΝ.
 • Οι νέες γυναίκες και η θέση τους στην κοινωνία.
 • Η εικόνα και η δράση του ΕΔΟΝίτικου οικοδομήματος.
 • Όλες οι πτυχές της δράσης και Οργάνωσης της ΕΔΟΝ. Η δουλειά της ΕΔΟΝ στους μαθητές, στους φοιτητές, στους νέους εργαζόμενους, στους στρατιώτες, στο κίνημα των ΕΔΟΝόπουλων. Η πολιτιστική, αθλητική, μορφωτική, διεκδικητική δράση της ΕΔΟΝ. Οι διεθνείς μας σχέσεις, η εφημερίδα «Νεολαία». Η κατασκήνωση της ΕΔΟΝ. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα προς συζήτηση.

Για όλα αυτά τα θέματα, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ έχει εγκρίνει ένα εκτενές έγγραφο κάτω από τον τίτλο «Θέσεις προς το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ», το οποίο αποτελεί την ανάλυση και τις προτάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου για όλα αυτά τα ζητήματα. Στόχος του εγγράφου είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τον προβληματισμό και τη συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα.

Με τη σημερινή μας Προκήρυξη εγκαινιάζουμε και επίσημα το διάλογο με όλα τα μέλη και στελέχη της Οργάνωσης μας. Η συζήτηση ξεκινά εντός των ημερών σε επίπεδο Γενικών Συνελεύσεων της ΕΔΟΝ και θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη του Συνεδρίου. Έχει αποφασιστεί επίσης η διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου.

Είμαστε βέβαιοι ότι, ο συνεχής διάλογος και η στενή επαφή της ΕΔΟΝ με τη νέα γενιά, μας έχει επιτρέψει και τούτη τη φορά να ανταποκριθούμε θετικά στις έγνοιες, τις ανησυχίες, στις αναζητήσεις και τα οράματα της, χωρίς ασφαλώς να διεκδικούμε το αλάθητο στις προσεγγίσεις, στις απόψεις ή και στη δράση μας. Άλλωστε, είναι γι αυτό που επιδιώκουμε προσυνεδριακά, άλλα και στο ίδιο το Συνέδριο, να διευρύνουμε τα κανάλια επαφής και διαλόγου με τη νέα γενιά, αλλά και να μετατρέψουμε το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ σε ένα πραγματικό βήμα διαλόγου.

Προσδοκούμε ότι -ακριβώς- μέσα από αυτόν το διάλογο, η πρωτοπόρα Οργάνωση της Νεολαίας, η ΕΔΟΝ, θα βγει ακόμη πιο ενισχυμένη, ακόμη πιο δυνατή και ικανή, για να συνεχίσει τους αγώνες της, για τη διασφάλιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων της νέας γενιάς στη ζωή, τη μόρφωση, τη δουλειά και την ψυχαγωγία, αλλά και για την οικοδόμηση της ποιοτικά ανώτερης κοινωνίας. Της κοινωνίας της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του σοσιαλισμού.

Είναι γι’ αυτό που κάθε Συνέδριο της ΕΔΟΝ αποτελεί την κορυφαία στιγμή στη ζωή και τη δράση της. Μαζί, μπορούμε να καταστήσουμε το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο μια νέα αφετηρία που θα μας επιτρέψει να εκπληρώσουμε με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία τα οράματα και τις επιδιώξεις της προοδευτικής νεολαίας του τόπου μας.

 

Οργάνωση – Αντεπίθεση παντού!

Η οργανωμένη πάλη, η συστράτευση με την ΕΔΟΝ και η οργάνωση σε αυτήν παντού, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στους χώρους δουλειάς, στα στέκια νεολαίας και οπουδήποτε ζει και δραστηριοποιείται η νέα γενιά, αποτελούν το δρόμο για την πολιτική αντεπίθεση που χρειάζεται να γίνει μαζί με το λαό για απαλλαγή από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ.

 

Με την ΕΔΟΝ για το δίκιο του λαού, σε όλους τους τομείς.

Για μια Κύπρο ανεξάρτητη, κυρίαρχη, εδαφικά ακέραιη, ομοσπονδιακή, ελεύθερη και αποστρατιωτικοποιημένη, στην οποία θα ζουν ειρηνικά και αδελφωμένα Ε/κ, Τ/κ, Αρμένηδες, Μαρωνίτες και Λατίνοι.

Για μια Κύπρο ενάντια στις μεθοδεύσεις για ένταξη μας στο ΝΑΤΟϊκό πρόγραμμα, Συνεταιρισμός για την Ειρήνη και στο ίδιο το ΝΑΤΟ.

Για μια Κύπρο ενάντια στον εθνικισμό – σοβινισμό και το φασισμό, το σκοταδισμό και τα ακροδεξιά ιδεολογήματα που δηλητηριάζουν τις σχέσεις των δυο κοινοτήτων.

Για τον κόσμο της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της προόδου, ενάντια στην ιμπεριαλιστική νέα τάξη πραγμάτων και στις επιθέσεις ενάντια στα δικαιώματα των λαών και των εργαζομένων.

Για δημόσια και δωρεάν παιδεία, μόρφωση για όλους τους νέους για ένα ανθρωποκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Για εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας στα σχολεία, που θα καλλιεργούν την κριτική σκέψη, τις ανθρωπιστικές αξίες, τις δημοκρατικές στάσεις και αρετές.

Για ένα σύγχρονο ανθρωποκεντρικό δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο για όλους τους νέους, που να προάγει την επιστημονική γνώση και την ακαδημαϊκή έρευνα, υπηρετώντας τους φοιτητές, το λαό μας και τις ανάγκες τους.

Για περαιτέρω επέκταση των δύο δημόσιων πανεπιστημίων με την ίδρυση και λειτουργία νέων τμημάτων και σχολών.

Για μετατροπή των ιδιωτικών πανεπιστημίων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αποτρέποντας την πλήρη εμπορευματοποίηση της μόρφωσης με τους νόμους του κέρδους και της αγοράς.

Για την ένταξη των νέων στο δρόμο της οργανωμένης πάλης, της αγωνιστικής διάθεσης και της αυτοπεποίθησης, ενάντια στα κοινωνικά προβλήματα, τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, τη βία, το χουλιγκανισμό, το ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Για να δώσουμε διέξοδο στις αναζητήσεις και τις ανησυχίες της νέας γενιάς αναβαθμίζοντας το ρόλο τους, διαμορφώνοντας μια κοινωνία που θα αρνείται να βιώσει τη σάπια υποκουλτούρα, αλλά θα προβάλλει αληθινές πολιτιστικές αξίες, προβάλλοντας ένα αυθεντικό τρόπο ζωής και ένα πρότυπο ανθρώπου που θα δημιουργεί τη ζωή, θα διεκδικεί το αύριο και θα αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον.

Για να αγωνιστούμε ενάντια στην ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου, όπως αυτή εντείνεται σήμερα σε συνθήκες οξυμένης καπιταλιστικής κρίσης.

Για το δικαίωμα στη δουλειά και δουλειά με δικαιώματα, αντιμετωπίζοντας το εκβιαστικό δίλημμα: ανεργία ή δουλειά χωρίς δικαιώματα.

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας, που περνά μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με σεβασμό στα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Για την οργάνωση της πάλης για απαλλαγή από τα αντινεανικά – αντιλαϊκά μέτρα που προωθεί η Τρόικα και η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, όπως ιδιωτικοποιήσεις, κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας ιδιαίτερα στους νέους, αύξηση της μετανάστευσης προς το εξωτερικό, περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και ωφελήματα, φτωχοποίηση του κυπριακού λαού και ξήλωμα του κοινωνικού κράτους.

Υπερασπίζοντας τις εργασιακές κατακτήσεις, τη δίκαιη κατανομή βαρών από τις συνέπειες της κρίσης, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο του λαού και των εργαζομένων.

Η δική μας δύναμη βρίσκεται στην ιδεολογία μας, στους δεσμούς μας με τη νεολαία στους αγώνες που διεξάγουμε και ιδιαίτερα στο μεγάλο μας όπλο, την ισχυρή οργανωτική μας συγκρότηση, την οργάνωση της δράσης και του αγώνα.

Μέσω του 18ου Συνεδρίου και της όλης διαδικασίας, είμαστε σίγουροι ότι οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες θα στείλουν ηχηρό μήνυμα σε ολόκληρη την κοινωνία, από άκρη σε άκρη, ανεβάζοντας την Οργάνωση μας ακόμη πιο ψηλά, με οργάνωση και αντεπίθεση παντού για το δίκιο του λαού μας.

 

Κ.Σ. ΕΔΟΝ

© 2024 EDON. All Rights Reserved.