Προκήρυξη Επαρχιακών Συνδιασκέψεων ΕΔΟΝ

Οι Επαρχιακές Οργανώσεις της ΕΔΟΝ, μετά από συνεδρίες των Επαρχιακών τους Συμβουλίων, αποφάσισαν την πραγματοποίηση των Επαρχιακών τους Συνδιασκέψεων, κάτω από το σύνθημα, «Οργάνωση - Αντεπίθεση παντού, με την ΕΔΟΝ για το δίκιο του λαού».

Η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη η οποία συγκαλείται κάθε 3 χρόνια, είναι το ανώτερο σώμα σε μια επαρχία και καθοδηγεί την Επαρχιακή Οργάνωση με βάση τις αποφάσεις των ανώτερων καθοδηγητικών σωμάτων. Στη βάση του άρθρου 27 του καταστατικού της ΕΔΟΝ, η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη συζητά και επικυρώνει την έκθεση δράσης του Ε.Σ. καθώς και την οικονομική έκθεση, συζητά τα ειδικά προβλήματα της Επαρχιακής Οργάνωσης και εκλέγει το Ε.Σ.

Δικαίωμα αντιπροσώπευσης έχουν όλες ανεξαίρετα οι Τοπικές Οργανώσεις της ΕΔΟΝ στη βάση αναλογίας που εγκρίθηκε από το κάθε Επαρχιακό Συμβούλιο ξεχωριστά.

Τα Επαρχιακά Συμβούλια της ΕΔΟΝ, έχουν κείμενο θέσεων το οποίο αποτελεί την ανάλυση και τις προτάσεις του κάθε Επαρχιακού Συμβουλίου για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία και ιδιαίτερα την κατάσταση σε κάθε επαρχία ξεχωριστά. Στόχος των θέσεων είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τον προβληματισμό και τη συζήτηση, έτσι ώστε να καταστούν οι Συνδιασκέψεις βήμα διαλόγου και έπαλξη νέων αγώνων.

Αναμένεται πως τις Επαρχιακές Συνδιασκέψεις, θα απασχολήσουν και πιο εξειδικευμένα ζητήματα και προβλήματα που αφορούν την κάθε επαρχία ξεχωριστά.

Οι Επαρχιακές Συνδιασκέψεις, θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

  • Η 19η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015, στην αίθουσα ΕΤΚΑ-ΠΕΟ, στη Λευκωσία.
  • Η 19η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ Λεμεσού, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015, στην αίθουσα «Πεύκιος Γεωργιάδης» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λεμεσό.
  • Η 19η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ Λάρνακας, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015, στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας «Προμηθέας», στη Λάρνακα.
  • Η 18η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ Αμμοχώστου, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμμοχώστου, στη Δερύνεια.
  • Η 18η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ Πάφου, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015, στο Αμφιθέατρο της ΠΕΟ, στην Πάφο.

 

Κ.Σ ΕΔΟΝ

26/10/2015

© 2024 EDON. All Rights Reserved.