Η πλατιά δραστηριότητα της ΕΔΟΝ και ο ρόλος των βοηθητικών γραφείων

Του Σάββα Χριστοφόρου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λεμεσού

Ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η ενασχόληση με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα εμπερικλείονται στον όρο πλατιά δραστηριότητα. Η ΕΔΟΝ από την ίδρυση της, έδωσε έμφαση στην πλατιά της δραστηριότητα κυρίως μέσω των αθλητικών και μορφωτικών συλλόγων, χορευτικών και μουσικών σχημάτων. Έδωσε βήμα δημιουργικής έκφρασης και υπήρξε έπαλξη μορφωτικής αναβάθμισης των φτωχών στρωμάτων της κυπριακής νεολαίας. Από τη μία δίνουμε στους νέους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την Οργάνωση μας, και από την άλλη, αυτή η μαζική επαφή προσφέρει άμεση και έμμεση επίδραση σ’ αυτούς.

Το πιο τρανταχτό παράδειγμα πλατιάς δραστηριότητας αποτελεί το φεστιβαλικό κίνημα και το Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών που διοργανώνεται κάθε χρόνο. Άλλα παραδείγματα είναι οι πολιτιστικές παραστάσεις, τα αθλητικά τουρνουά, οι εκδρομές, οι εκστρατείες κ.α.

Σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο η πλατιά δραστηριότητα πετυχαίνεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Εκεί που παρατηρείται πρόβλημα είναι η αδυναμία αρκετών Τ.Ο. να εντάξουν στο πλάνο δραστηριοτήτων τους τέτοιες δραστηριότητες. Εκεί και όπου επιτυγχάνεται, μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει στην Οργάνωση.

Καθοριστικό ρολό στην επίτευξη πλατιάς δραστηριότητας έχουν τα Βοηθητικά Γραφεία. Όπως αναγράφεται στο Άρθρο 19 του καταστατικού της ΕΔΟΝ: «Τα καθοδηγητικά σώματα βοηθούνται στη μελέτη διαφόρων ζητημάτων και προβλημάτων και στη δουλειά για την πρακτική εφαρμογή των αποφάσεων, από βοηθητικά γραφεία που δημιουργούνται στο πλάι τους. Τα γραφεία αυτά δεν είναι καθοδηγητικά σώματα και λειτουργούν με την ευθύνη των καθοδηγητικών σωμάτων». Από το πιο πάνω προκύπτει ότι τα βοηθητικά γραφεία είναι φορείς χάραξης πολιτικής.

Αναμφίβολα λόγω της οργανωτικής κάμψης που περνά τα τελευταία χρόνια η Οργάνωση μας, αρκετά βοηθητικά γραφεία, κυρίως σε επαρχιακό επίπεδο, είτε είναι υποστελεχωμένα, είτε υπολειτουργούν, είτε δεν λειτουργούν.

Η σχέση οργανωτικής κατάστασης και σωστής λειτουργίας των βοηθητικών γραφείων είναι αμφίδρομη. Τα βοηθητικά γραφεία πρέπει να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω εμπλοκή των μελών μας ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Η συμμετοχή ολοένα και περισσότερων μελών στα βοηθητικά γραφεία μπορεί σε ένα βαθμό να βοηθήσει στη μαζικοποίηση, αν καταφέρουμε να μετουσιώσουμε την παραγωγή πολιτικής σε πλατιά επαφή με τη νεολαία. Από την άλλη, η μαζικοποίηση μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη στελέχωση και στην πιο εύρυθμη λειτουργία των βοηθητικών γραφείων.

Με βάση τα πιο πάνω, ας αποτελέσει το Συνέδριο μας σταθμό. Σταθμό βελτίωσης της λειτουργίας των βοηθητικών γραφείων και της πλατιάς μας δραστηριότητας.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.