Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: Οι νέοι στο προσκήνιο

Του Νικόλα Καλογήρου
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
Μέλος Δ.Σ. ΟΝΕΚ  Νικόλας Καλογήρου

Η ΕΔΟΝ μέσα από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), πρωτοστατεί στο να καταστεί ο οργανισμός έπαλξη διεκδίκησης, ενδυναμώνοντας τη φωνή και τη συμμετοχή των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Μέσα από τη συνδιαμόρφωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων θέσεων γίνεται προσπάθεια άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων της νέας γενιάς. Η συνεχής προσπάθεια για εξεύρεση νέων και καινοτόμων πρακτικών &  δράσεων, είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον οργανισμό τα τελευταία χρόνια.

Η παραγωγή πολιτικής, χωρίς να υποκαθιστά το μαζικό κίνημα νεολαίας, είναι το κύριο μέλημα του οργανισμού. Η λειτουργία των συμβουλευτικών σωμάτων του Ο.ΝΕ.Κ αποτελεί βασική προτεραιότητα του οργανισμού μέσω φυσικά της αμφίδρομης σχέσης των οργανώσεων και των εισηγήσεων που υιοθετούνται. Ασφαλώς, κάτι που με το πέρας των χρόνων, ιδιαίτερα μέσα στα αυξημένα κοινωνικά προβλήματα, ο οργανισμός συνεχίζει και ενισχύει το συμβουλευτικό του ρόλο και χαρακτήρα. Βέβαια, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Οργάνου στο οποίο συμμετέχουν όλα τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας για να μπορεί ο ΟΝΕΚ να εισακούει τις έγνοιες, τις ανησυχίες, αλλά και τις προτάσεις των εκπροσώπων της νέας γενιάς.

Όλα τα πιο πάνω, έχουν δημιουργηθεί με συστηματική δουλειά πολλών ετών και φέρουν ανεξίτηλη τη σφραγίδα της Οργάνωσης μας. Δυστυχώς, λόγω και της μνημονικής δέσμευσης της κυβέρνησης, ξεκίνησε ο «εκσυγχρονισμός» του Ο.ΝΕ.Κ, με βάση την έκθεση που ετοίμασε η Παγκόσμια Τράπεζα. Όπως και σε άλλους τομείς, συρρίκνωσαν κύρια το κοινωνικό πρόσωπο του οργανισμού, με κατάργηση του τομέα έργων υποδομής (Πολύκεντρα, Παιγνιοθήκες κλπ.) με βασικό προσανατολισμό την παραχώρηση στον ιδιωτικό τομέα ή κλείσιμο τους. Μια καθαρά οικονομίστικη προσέγγιση, χωρίς να προσμετρά την κοινωνική προσφορά του οργανισμού προς τη νεολαία. Ως Οργάνωση διαφωνούμε πλήρως με τη φιλοσοφία και την ουσία των εισηγήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ως συνέχεια του γεγονότος αυτού, έρχεται κάθε χρόνο ο μειωμένος (για τις ανάγκες του οργανισμού) ετήσιος προϋπολογισμός, που δεν ενισχύει ουσιαστικά τις προσπάθειες για μεταφορά του οράματος του οργανισμού στη νέα γενιά. Θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τον ΟΝΕΚ το θέμα της περεταίρω ενίσχυσης μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, αφού λόγω του οικονομικού περιορισμού μειώνονται και οι δράσεις που επιχορηγούνται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Έργο «Πρωτοβουλίες Νέων».

Ασφαλώς, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ως ΕΔΟΝ, μέσα και έξω από τον ΟΝΕΚ, θα παλεύουμε καθημερινά με κύριο μέλημα οι νέοι να οδηγηθούν στο προσκήνιο με αναβαθμισμένο τον κοινωνικό τους ρόλο.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.