Προλεταριακός Διεθνισμός και η σημασία του στην υπόθεση επίλυσης του Κυπριακού Προβλήματος

Η βάση της θεωρίας του προλεταριακού διεθνισμού, ότι δηλαδή οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως καταγωγής ή εθνικότητας έχουν κοινά συμφέροντα και επομένως και κοινούς αγώνες, αποτελεί θεμελιακό στοιχείο της μαρξιστικής-λενινιστικής κοσμοαντίληψης. 

Οργανωτική Εξόρμηση 101

Η Οργανωτική Εξόρμηση (Ο.Ε.) αποτελεί μια περίοδο τεσσάρων με πέντε μηνών (αναλόγως της χρονιάς και των προτεραιοτήτων που θέτει η Οργάνωση), κατά την οποία τα στελέχη της ΕΔΟΝ εξορμούν για να οργανώσουν νέα μέλη αλλά και για να επαναβεβαιώσουν και να ανανεώσουν τη συμμετοχή των υφιστάμενων μελών. Οι λόγοι για τους οποίους η ΕΔΟΝ επιλέγει αυτού του είδους τον τρόπο δουλειάς και σε αντίθεση με αδελφές μας οργανώσεις, δεν προχωρά σε δια βίου στρατολόγηση, αποτελούν μέρος της συνολικής τακτικής της Οργάνωσης μας. Προκύπτει από τον ίδιο τον χαρακτήρα της ΕΔΟΝ και αποτελεί βασικό στοιχείο της πλατύτητας της δράσης μας.

Ο Μαγκάιβερ του νεοφιλελευθερισμού και το win-win της αγοράς

Περιχαρής και «ενώ φαινόταν σίγουρος για τον εαυτό του και αρκετά ανεξάρτητος» κατέβηκε μια Δευτέρα πρωί ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο ΤΕΠΑΚ, ως άλλος Μαγκάιβερ της πολιτικής για να δώσει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα.

© 2022 EDON. All Rights Reserved.