Έμφυλη Βία: Η άλλη πλευρά της ιστορίας, μέσα από τα μάτια της γυναίκας.

«Άρπαξε με άρκεψε να με φιλά να με ξεντύνει! Εσαντανώθηκα. Αηδίασα. Επροσπάθησα να τον σταματήσω. Αλήθκεια επροσπάθησα. Το μόνο που τον θυμούμαι να λαλεί όταν τον επαρακαλούσα να σταματήσει ήταν “μα ξέρω ότι τζαι εσύ θέλεις το”. Έξερεν καλλύττερα που μένα. Ξέρουν καλλύττερα που μας αν θέλουμε ή όι.» 

 Αλλότριο σύστημα - Αλλότριες συνειδήσεις και η σχισμή του φωτός.

Στο δημόσιο διάλογο ακούμε συχνά αναφορές για την αποδυνάμωση των ουσιαστικών χαρακτηριστικών διάφορων καταστάσεων, στην αντιστροφή τους πολλές φορές. Αναφορές όπως ότι «οι άνθρωποι δεν είναι όπως παλιά, απομακρυνθήκαν, κλείστηκαν στον εαυτό τους» ή «οι εκλογές και η δημοκρατία δεν εκφράζουν πλέον τον σκοπό τους». Τέτοια φαινόμενα στην Κοινωνική Θεωρία θα μπορούσαν να προσεγγιστούν υπό τη Θεωρία της Αλλοτρίωσης.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.