Ομιλία Γ.Γ. Κ.Ε. ΑΚΕΛ Α. Κυπριανού γα τους δολοφονηθέντες Αριστερούς 55-59

«Δια τους κομμουνιστάς έπρεπε να είχε εφαρμοστεί η αρχή την οποία υπέδειξα ευθύς εξαρχής… δηλαδή να κτυπηθούν, να ταπεινωθούν, ώστε να μην δύνανται να προβληθούν επί του πολιτικού ούτε επί του αγωνιστικού πεδίου.

Δολοφονηθέντες αριστεροί από τους μασκοφόρους του Γρίβα το 55-59

«Δια τους κομμουνιστάς έπρεπε να είχε εφαρμοστεί η αρχή την οποία υπέδειξα ευθύς εξαρχής… δηλαδή να κτυπηθούν, να ταπεινωθούν, ώστε να μην δύνανται να προβληθούν επί του πολιτικού ούτε επί του αγωνιστικού πεδίου.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.