Γνωστικά Υγιείς ή Καθηλωμένοι;

Μια ανασκόπηση σε τίτλους στη διεθνή βιβλιογραφία θα προκαλούσε φόβο για το εάν είμαστε όλοι καταδικασμένοι τελικά, να αναπτύξουμε οποιασδήποτε μορφής άνοια. Παράλληλα πιθανόν να μπορείτε να ταυτιστείτε με δηλώσεις όπως:

© 2023 EDON. All Rights Reserved.