Συντροφική βία και εγκυμοσύνη

Η πρόληψη των περιστατικών ΣΒ κατά την εγκυμοσύνη και η αντιμετώπιση τους απαιτείται να είναι μέρος των υπηρεσιών προγεννητικής φροντίδας, στελεχωμένες με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Αυτό προϋποθέτει την επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μαιών στο θέμα της ΣΒ κατά την εγκυμοσύνη και την εφαρμογή κλινικών δεξιοτήτων για έγκαιρο εντοπισμό των περιστατικών αυτών.

Αρχιτεκτονική και Ιδεολογία: Εθνικισμός και Μοντερνισμός στην Κύπρο

Η ίδια η ιστορία της Κύπρου μαρτυρεί τις πολυάριθμες πολιτισμικές επιδράσεις που είχαν η πληθώρα των κατακτητών και άλλων εποίκων της στο σύνολο της πολιτισμικής παραγωγής της.

Ηλιακή Ακτινοβολία στην Υπηρεσία της Πράσινης Χημείας και της Αειφόρου Ανάπτυξης

H Οργανική Χημεία, όπως και άλλες κατευθύνσεις στη Χημεία, αλλά και γενικά οι Θετικές Επιστήμες, τα τελευταία χρόνια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε νέες δραστικότητες και αντιδράσεις που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και υπηρετούν τις αρχές της Πράσινης Χημείας και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διερευνώντας την εμπειρία της μετανάστευσης στην Κύπρο μέσα από τις πτυχές της γλώσσας και της κοινωνίας

Είναι ευρέως γνωστό ότι,  η μετανάστευση είναι ένα διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο που συμβαίνει  ανά το  παγκόσμιο από τις απαρχές της ανθρωπότητας.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.