Αρχιτεκτονική και Ιδεολογία: Εθνικισμός και Μοντερνισμός στην Κύπρο

Η ίδια η ιστορία της Κύπρου μαρτυρεί τις πολυάριθμες πολιτισμικές επιδράσεις που είχαν η πληθώρα των κατακτητών και άλλων εποίκων της στο σύνολο της πολιτισμικής παραγωγής της.

Ηλιακή Ακτινοβολία στην Υπηρεσία της Πράσινης Χημείας και της Αειφόρου Ανάπτυξης

H Οργανική Χημεία, όπως και άλλες κατευθύνσεις στη Χημεία, αλλά και γενικά οι Θετικές Επιστήμες, τα τελευταία χρόνια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε νέες δραστικότητες και αντιδράσεις που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και υπηρετούν τις αρχές της Πράσινης Χημείας και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διερευνώντας την εμπειρία της μετανάστευσης στην Κύπρο μέσα από τις πτυχές της γλώσσας και της κοινωνίας

Είναι ευρέως γνωστό ότι,  η μετανάστευση είναι ένα διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο που συμβαίνει  ανά το  παγκόσμιο από τις απαρχές της ανθρωπότητας.

Γιατί η πανδημία δεν είναι η αιτία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης

Στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στις θέσεις εργασίας η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αναφέρει ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 η μείωση στις ώρες εργασίας σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 διεθνώς αντιστοιχεί σε 400 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης.

© 2023 EDON. All Rights Reserved.