EDON’un Yıllık Troodos Gezisi’ne Katılan Örgütlerin Ortak Açıklaması

Bizler, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gençler olarak, adamızın en yüksek dağından barış ve yeniden birleşme için güçlü bir mesaj vermek üzere bugün burada toplandık.Kıbrıs'ın dört bir yanından çeşitli Gençlik Örgütleri adına, tüm gençlere neslimizi yabancı orduların ve yabancı askeri üslerin olmayacağı yeniden birleşmiş bir federal Kıbrıs'ın temellerini inşa edecek nesil yapacak ortak mücadelenin saflarına katılma çağrısında bulunuyoruz.

 

Adamız tarihsel olarak Kıbrıs'ı kendi jeostratejik çıkarları için kullanmayı amaçlayan emperyalist güçlerin hedefi olmuştur. Bugün Kıbrıs, daha geniş bölgedeki diğer ülkelere askeri operasyonlar gerçekleştirmek için ve bu şekilde Filistin halkına ve diğer yerlerde mücadele eden halklara karşı saldırılarda kullanılıyor. Yurdumuzun bu şekilde kullanılmasıyla Kıbrıs halkının değil, emperyalizmin çıkarları gözetilmektedir. Ayrıca askeri üslerde var olan ve faaliyet gösteren askeri ve istihbarat sistemlerinin çevreye zararlı etkileri de büyük endişelere neden olmaktadır. Aynı zamanda, yabancı üslerin zamanı geçmiş statüsü sömürgecilik sonrası dönemden kalan ve sona ermesi gereken bir kalıntıdan başka bir şey değildir.

 

Aynı anda önceliğimizin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu beyan ediyoruz. Bizim neslimiz için çözüm meselesi tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesidir. Dışa bağımlılıklardan uzak ve Kıbrıslıları kendi vatanlarının gerçek efendisi haline getirecek bir çözüm istiyoruz ve talep ediyoruz. İlgili BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe dayalı İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon çözümünü istiyoruz ve talep ediyoruz. Bu bağlamda, iki toplumun liderlerine, 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklamaya ve CransMontana Konferansı sırasında ve öncesinde varılan tüm yakınlaşmalara tam bağlılıkla, üzerinde mutabakata varılmış olan çözüm zemini çerçevesinde müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulunuyoruz. Müzakereler sonuç odaklı olmalı ve aciliyet duygusuyla yürütülmelidir. Statüko ne kabul edilebilir ne de sürdürülebilirdir. Bu nedenle, Kıbrıs sorununun çözümü her zamankinden daha acildir. Kabul edilemez taksimci statükonun yanı sıra milliyetçilik ve hoşgörüsüzlüğü yayan güçler, federal bir çözüme ulaşma hedefine sahada da ama esas olarak halkımızın bilinçlerinde engeller koymaktadır. Aynı zamanda bizim neslimizin barış ve refah içerisindeki bir vatanda yaşamasının ve yaratmasının önüne de giderek daha fazla engel koymaktadırlar.

 

Bugün hepinizi bu gezide bizimle birlikte şarkı söyleyip dans etmeye ve iki toplumun bir arada yaşayacağı ve barışın hâkim olacağı bir vatana giden yolu hep birlikte göstermeye çağırıyoruz. Yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ve barışçıl bir gelecek için mücadeleye hep birlikte katılalım!

 

Yaşasın ortak vatanımız!

Yaşasın antiemperyalist mücadele!

Yaşasın Bağımsız, Birleşik, Federal Kıbrıs!

Kıbrıs’ta barış engellenemez!

 

İmzalayan Örgütler:

ΕDON – Gençliğin Birleşik Demokratik Örgütü

CTP Gençlik Örgütü

TDP Gençlik Örgütü

Sol Gençlik

 

© 2024 EDON. All Rights Reserved.