Το Φοιτητικό Τμήμα της ΕΔΟΝ και τα άμεσα καθήκοντα του

Του Χρυσόστομου Παναγή 

Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Γραμματέας Φοιτητικού Τμήματος 

 

Το Φοιτητικό Τμήμα της ΕΔΟΝ καλείται σήμερα, όλο και πιο επιτακτικά, να υπερασπιστεί και να διεκδικήσει τα δικαιώματα των φοιτητών.

Είναι φανερό ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εντεινόμενη προσπάθεια να ξεπουληθεί το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στα δύο δημόσια πανεπιστήμια του τόπου υποτάσσονται σε μια φιλοσοφία που τα θέλει να είναι περισσότερο επιχειρήσεις, παρά ιδρύματα που να επικεντρώνονται στην κοινωφελή έρευνα και στην παροχή ολόπλευρης μόρφωσης.

Επιπλέον, το κόστος φοίτησης αυξάνεται ραγδαία την ίδια στιγμή που η οικονομική βοήθεια που παρέχει το κράτος στους φοιτητές μειώνεται. Τα ενοίκια έχουν φτάσει σε εξωφρενικά επίπεδα, με το ίδιο να συμβαίνει στις τιμές των λογαριασμών του ρεύματος και στις τιμές των καυσίμων. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια συνεχίζεται η οικονομική εκμετάλλευση των φοιτητών, καθώς τα δίδακτρα παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η κυβέρνηση αντί να στηρίξει τους φοιτητές, κάθε χρόνο μειώνει ακόμα περισσότερο το κονδύλι που αφορά τη φοιτητική μέριμνα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όλο και περισσότεροι φοιτητές αναγκάζονται να δουλεύουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που αναγκάζονται να τις εγκαταλείψουν.

Για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις νεοφιλελεύθερες αντιφοιτητικές πολιτικές, οφείλουμε να εντείνουμε σε όλους τους χώρους σπουδών την κινηματική μας δράση. Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιπαλέψουμε την αποπολιτικοποίηση και την απάθεια που επικρατεί σε μεγάλο βαθμό μέσα στις τάξεις της φοιτητιώσας νεολαίας.

Η οργανωμένη πάλη αποτελεί σημαντικό συστατικό για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Προς αυτή την κατεύθυνση αποκτά ακόμη περισσότερη σημασία η περαιτέρω μαζικοποίηση των γραμμών μας. Η οργανωτική εξόρμηση που διεξάγεται κάθε χρόνο, πρέπει να έχει στόχο την αύξηση των μελών μας σε όλες τις Τοπικές Οργανώσεις του Φοιτητικού Τμήματος στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Η μορφωτική μας δουλειά, αποτελεί επίσης ένα κομμάτι της δράσης μας που μπορεί να καταστεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε την αποπολιτικοποίηση. Παρόλη τη δυσκολία που πολλές φορές αντιμετωπίζεται στον προγραμματισμό των Τ.Ο., οφείλουμε να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό με την έκδοση σχετικών εντύπων, τη διοργάνωση μορφωτικών εκδηλώσεων, την αξιοποίηση και τη διάδοση της εφημερίδας «Νεολαία» και της εφημερίδας «Χαραυγή».

Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, η πλατιά έκφραση της ΕΔΟΝ στα σπουδαστικά κέντρα, έχει το άμεσο καθήκον, να εντείνει τους αγώνες μέσα στο οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Η παρέμβαση μας στις Φοιτητικές Ενώσεις και στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), πρέπει όχι μόνο να ενισχυθεί, αλλά και να καταστεί ακόμα πιο αγωνιστική, ριζοσπαστική και διεκδικητική.

Το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ορόσημο και για το Φοιτητικό Τμήμα της Οργάνωσης. Την επαύριο του συνεδρίου, να ριχτούμε με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση των στόχων και στη διάδοση των θέσεων μας, παντού όπου σπουδάζουν Κύπριοι φοιτητές. Για μια γερή και μαζική ΕΔΟΝ, δύναμη στους αγώνες της νεολαίας.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.