Η ΕΔΟΝ και το δημόσιο σχολείο


Της Μαρίας Σταύρου
Μέλος ΕΔΟΝ Τ.Ο. Ν.Ε. Γερίου - Λατσιών

Τα τελευταία χρόνια το δημόσιο σχολείο έχει δεχτεί μια δριμύα επίθεση από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Ειδικά κατά το 2018 διαφάνηκε ότι μοναδική τους έγνοια αποτελεί η υποβάθμιση και η μείωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Αυτό γίνεται αντιληπτό, τόσο από την προώθηση μια εξετασιοκεντικής διδασκαλίας, όσο και από την αντιμετώπιση που έχει τύχουν από την κυβέρνηση οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Η προώθηση των εξετάσεων τετραμήνων δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της παραπαιδείας, καθώς και της αποστήθισης της πολύ βεβαρυμένης ύλης από τους μαθητές. Την ίδια στιγμή οι εκπαιδευτικοί, με τα μέτρα που προωθούνται, θα έχουν όλο και λιγότερο χρόνο να στοχοπροσηλωθούν στην ολόπλευρη μόρφωση των μαθητών μας.

Επιπλέον, παρατηρείται μια εντεινόμενη προσπάθεια καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των νέων εκπαιδευτικών. Εκατοντάδες νέοι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, όπως τα ολοήμερα σχολεία, με καθεστώς αυτοεργοδότησης, δίχως καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων από το κράτος, δίχως βασικά δικαιώματα, όπως άδεια ασθενείας ή μητρότητας. Με το νέο σύστημα διορισίμων, πέρα από τις φρούδες ελπίδες που όπως αποδείκτηκε, δόθηκαν στους νέους αδιόριστους εκπαιδευτικούς, δεκάδες συμβασιούχοι έμειναν, από τη μια μέρα στην άλλη, χωρίς δουλειά.

Οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι πλήρως συνυφασμένες με οδηγίες που προέρχονται από οδηγίες και κατευθύνσεις, τόσο από την Παγκόσμια Τράπεζα, όσο και από την Ε.Ε.. Είναι πολιτικές που στόχο έχουν την πλήρη απορρύθμιση του δημόσιου σχολείου, την υποβάθμιση του και την υποταγή του στους νόμους της αγοράς.

Η ΕΔΟΝ μέσα και από τις θέσεις προς το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο, βρίσκεται ξεκάθαρα στην αντίθετη πλευρά από τις κυβερνητικές πολιτικές. Δικό μας όραμα είναι ένα σχολείο ανθρωποκεντρικό και δημοκρατικό, που να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές. Προτείνουμε τη δημιουργία αναλυτικών προγραμμάτων που να προσφέρουν ολόπλευρη και ποιοτική μάθηση, που να βασίζονται σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και όχι εξετάσεις διαρκείας. Το σχολείο που οραματίζεται η ΕΔΟΝ είναι ακριβώς ένα σχολείο με επίκεντρο τον ίδιο το μαθητή, αλλά και το μάχιμο εκπαιδευτικό που δεν θα «τρέχει να προλάβει την ύλη». Ταυτόχρονα αποτελεί ξεκάθαρη θέση η κατάργηση του καθεστώτος αυτοεργοδότησης σε όλα τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και η εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των νέων και των συμβασιούχων εκπαιδευτικών.

Ας αποτελέσει το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ το έναυσμα για περισσότερους αγώνες για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου. Ας αποτελέσει το εφαλτήριο για αγώνες με στόχο το σχολείο που οραματιζόμαστε.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.