Οι Μορφωτικοί Αθλητικοί Σύλλογοι και η ΕΔΟΝ


Της Παντελίνας Κούκου
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας

Οι μορφωτικοί αθλητικοί σύλλογοι αποτέλεσαν διαχρονικά ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και δράσης του Λαϊκού Κινήματος στον τόπο μας. Γεννήθηκαν μέσα στις αντίξοες συνθήκες της αποικιοκρατίας, της φτώχειας, της εξαθλίωσης και της ανέχειας. Ήταν μια σημαντική κοινωνική ανάγκη.

Οι μορφωτικοί αθλητικοί σύλλογοι μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και τις μαζικές οργανώσεις, έβαλαν τις υγιείς και στέρεες βάσεις για τη μαζικοποίηση του ΑΚΕΛ και της Αριστεράς στον τόπο μας. Οι λαϊκοί σύλλογοι στις συνοικίες έγιναν πραγματικά σχολεία  αυτομόρφωσης, κέντρα δημιουργικής και υγιούς απασχόλησης. Παράλληλα οι σύλλογοι αποτέλεσαν στην πράξη το σπίτι όλων των λαϊκών οργανώσεων της Αριστεράς, την αφετηρία όπου ξεκινούσαν όλοι οι αγώνες για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Σήμερα, αυτή η διαχρονική ανάγκη και παρουσία εξακολουθεί να υπάρχει. Υπάρχουν όμως και νέες προκλήσεις, αλλά και νέα σύνθετα προβλήματα. Μία σειρά από συλλόγους εξακολουθούν να παράγουν έργο μέσα σε πολύ αντίξοες κοινωνικές συνθήκες, πολλές φορές όμως αυτό δεν αναδεικνύεται και δεν προβάλλεται. Δυστυχώς αρκετοί σύλλογοι του Λαϊκού Κινήματος μετατρέπονται σε απλά καφενεία με αποτέλεσμα να χάνουν σημαντικούς τομείς της δράσης τους, αλλά παράλληλα να απομακρύνονται οι νέοι.

Σήμερα επίσης οι σύλλογοι έχουν να αντιμετωπίσουν νέους πολλαπλούς ανταγωνιστές, την απαξίωση, την αποστροφή στην οργανωμένη πάλη, την υποκουλτούρα , την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και μια σειρά από κοινωνικά προβλήματα. Για μια σειρά από ιστορικούς, αλλά και σημερινούς λόγους, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας των συλλόγων μας μέσα στις σημερινές πραγματικότητες, όχι για να συμβιβαστούμε αλλά να αλλάξουμε την κατάσταση.

Σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα στην ΕΔΟΝ και στους συλλόγους του Λαϊκού Κινήματος. Η νεολαία της ΕΔΟΝ θα πρέπει να δραστηριοποιείται τοπικά στους συλλόγους και οι σύλλογοι να αποτελούν μέσο σύνδεσης της τοπικής κοινότητας με την ΕΔΟΝ. Όπου είναι εφικτό, θα πρέπει να επιδιώκεται να υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα νεολαίας στους συλλόγους και να αξιοποιείται μόνο για τις ανάγκες της. Έτσι και οι περισσότερες συναντήσεις και τοπικές δραστηριότητες των Τ.Ο. της ΕΔΟΝ θα γίνονται στους συλλόγους. Τα Τοπικά Κινήματα των ΕΔΟΝόπουλων στεγάζονται και δραστηριοποιούνται στους συλλόγους. Πολλές φορές εκδηλώσεις και δραστηριότητες  που μπορεί να πραγματοποιήσει ο σύλλογος αποτελούνται από τους ΕΔΟΝίτες και τα ΕΔΟΝόπουλα. Επιπλέον, είναι σημαντικό οι νέοι της ΕΔΟΝ να συμμετέχουν στα συμβούλια των συλλόγων, στις αθλητικές ομάδες, στις μπάντες και στα άλλα πολιτιστικά σχήματα, όπου θα μπορούν να έχουν παρέμβαση στα τοπικά δρώμενα.

Πρέπει να εργαστούμε για να γίνουν οι σύλλογοι στέκια νεολαίας, χώροι ψυχαγωγίας, αθλητισμού, πολιτισμού και αυτομόρφωσης. Η κατάσταση είναι τέτοια μέσα στην κοινωνία που είναι αναγκαίο το Λαϊκό Κίνημα να βγει προς τα έξω μαχητικό και δυναμικό. Ως ΕΔΟΝ, επιδιώκουμε την ενίσχυση των σχέσεων μας με τις τοπικές επιτροπές των συλλόγων, αλλά και στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ μας και μαζί με το λαϊκό κίνημα σε τοπικό επίπεδο.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.