Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια προωθημένη μορφή καπιταλιστικής πολιτικο-οικονοµικής ολοκλήρωσης, που ξεκινά από τις ανάγκες της διεύρυνσης εσωτερικά των δυνατοτήτων του μεγάλου δυτικοευρωπαϊκού κεφαλαίου για ολοένα και μεγαλύτερη επιφάνεια δράσης. Μέσα από την εξέλιξη της η Ε. Ένωση, και την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, που ουσιαστικά προώθησε ακόµα περισσότερο τη διαδικασία ολοκλήρωσης,  έχει καταστήσει  ως επιβεβλημένο και μοναδικό τρόπο ανάπτυξης των κοινωνιών της Ε.Ε το νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης ουσιαστικά έχει ως στόχο να καταστήσει την ιδιωτική παραγωγική διαδικασία ως το μοναδικό «παίκτη»  στην παραγωγική διαδικασία, διευρύνοντας έτσι την ανάπτυξη των μονοπωλίων.

Το 17ο Συνέδριο της ΕΔΟΝ αποτελεί σταθμό τόσο για την οργάνωση μας, όσο και για την Κυπριακή Kοινωνία αφού λαμβάνει αποφάσεις για όσα συμβαίνουν, δεσμεύοντάς μας για τα επόμενα 3 χρόνια.

Η παραγωγή πολιτισμού στις μέρες νοσεί ή καλύτερα βρίσκεται στον αναπνευστήρα και δυστυχώς τη διατηρούν ζωντανή  επιλεκτικά οι γνωστοί άγνωστοι, καθοδηγώντας την για να εξυπηρετεί πάντα τα δικά τους και μόνο συμφέροντα.

Στις μέρες μας, με την οικονομικής κρίση να βρίσκεται σε όξυνση,  παρουσιάζονται οι ταξικές αντιθέσεις περισσότερο από ποτέ. Η ιδεολογική μας κατάρτιση είναι επιτακτική ανάγκη, στις νέες σημερινές συνθήκες. Ανάγκη που προκύπτει από το γεγονός ότι λόγο της ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίση με ραγδαίους ρυθμούς, αναπτύσσεται έντονα και ο φασισμός, όπως αναπτύχθηκε και σε όλες τις οικονομικές κρίσεις στο παρελθόν. Επίσης, παράλληλα με το φασισμό, αναπτύσσονται και διάφορα οπορτουνιστικά ρεύματα, που σκοπό έχουν να αποπροσανατολίσουν το λαό.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.