Το επερχόμενο 17ο Συνέδριο της ΕΔΟΝ αποτελεί την κορυφαία στιγμή της Οργάνωσης, μέσα από το οποίο τα στελέχη και μέλη της ΕΔΟΝ θα αναδείξουν τη νέα τους ηγεσία για την επόμενη τριετία. Παράλληλα, μέσα από το Συνέδριο, θα έχουμε όλοι τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ένα γόνιμο διάλογο με κριτική και αυτοκριτική διάθεση (όπως άλλωστε προβλέπεται και από το καταστατικό της ΕΔΟΝ), για να καταλήξουμε στο πως μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις αναζητήσεις και στους προβληματισμούς της νέας γενιάς.

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας τα προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας είναι ποικίλα. Μερικά από αυτά τα προβλήματα είναι η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και η παραβίαση των ίσων ευκαιριών σε διάφορα κοινωνικά σύνολα. Εγώ θα αναφερθώ στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται δίκαια από την κοινωνία μας αλλά και από το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ στο δικαίωμα τους να αθλούνται και να λαμβάνουν μέρος σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.

Η ΕΔΟΝ στα σχολεία αντιμετωπίζεται από ορισμένους σαν να είναι κάτι το «εξωγήινο». Κάποιοι καθηγητές και συμμαθητές μας καταδικάζουν και απαξιώνουν όχι μόνο την δράση της οργάνωσης, αλλά και τους ίδιους τους μαθητές μόνο και μόνο επειδή είναι Εδονίτες.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.