Είναι καθήκον όλων, να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους. Για τους νέους  και κυρίως για εμάς τους μαθητές αποτελεί πρωταρχικό καθήκον,  γιατί  δυστυχώς είμαστε το κομμάτι της νεολαίας που βιώνει στο μεγαλύτερο βαθμό την υποτίμηση και την άρνηση συμμετοχής  στη λήψη των αποφάσεων που μας αφορούν.

Το διαδίκτυο αποτελεί μια νέα μορφή ενημέρωσης, το οποίο αναδύθηκε μέσα από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Πριν αναλύσουμε το ποια είναι η θέση μας για το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να αναφερθούμε στην ενημέρωση. Μέχρι πρόσφατα η ενημέρωση και η πληροφόρηση ήταν έργο που το εκτελούσαν τα παραδοσιακά μέσα δηλαδή τα ΜΜΕ, όπου ως γνωστό τα πλείστα ιδρύονταν από μεγαλοεπιχειρηματίες για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα αλλά και να αναπαράγουν την κυρίαρχη ιδεολογία. Άρα η ενημέρωση από τα ΜΜΕ δεν μπορεί να προσφέρει την πραγματική γνώση στο λαό και ιδιαίτερα στην εργατική τάξη.

Από ανέκαθεν η παιδεία αποτελεί βασικό πυλώνα της ζωής του ανθρώπου και σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και την βελτίωση της ζωής κάθε κοινωνίας. Η εκπαίδευση όπως όλοι αναγνωρίζουμε αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον.

Στην σημερινή Κυπριακή κοινωνία πολύ έντεχνα κυρίως από τα Μ.Μ.Ε προωθείται η αποπολιτικοποίηση και η μη συμμετοχή, ειδικά των νέων στα κοινά αλλά και στην πολιτική. Αυτό δεν γίνεται καθόλου τυχαία αφού το κεφάλαιο και οι υπηρέτες του θέλουν τους νέους αμέτοχους και μη ενημερωμένους για το τι συμβαίνει γύρω τους. Θέλουν την νεολαία να είναι υπνωτισμένη και αποχαυνωμένη έτσι ώστε να περάσουν με μεγάλη ευκολία τα αντινεολαιίστικα και αντεργατικά μέτρα που θέλουν εδώ και καιρό.Γιατί ξέρουν καλά πως το πιο δραστήριο και επαναστατικό κομμάτι μιας κοινωνίας είναι η νεολαία.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.