Η ΕΔΟΝ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Καθώς η ανθρωπότητα γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, η ανησυχία για το περιβάλλον είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, αφού τόσο τοπικά όσο και παγκοσμίως, βρισκόμαστε εν μέσω της κλιματικής αλλά και της ενεργειακής κρίσης.

Παγκοσμίως εξακολουθούμε να γινόμαστε μάρτυρες ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων, ακύρωσης περιβαλλοντικών συμφωνιών και συνεχούς αυξητικής εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα, η προστασία του περιβάλλοντος εξακολουθεί να υποτάσσεται σε γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Στην Κύπρο, οι επιπτώσεις της άναρχης ανάπτυξης και η έλλειψη συντονισμού στις περιβαλλοντικές προσεγγίσεις είναι εμφανείς. Το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας, τα τελευταία χρόνια, έχει θυσιαστεί αλλεπάλληλες φορές για χάρη ιδιωτικών συμφερόντων.

Για εμάς, ο αγώνας για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων συνδέεται άρρηκτα με τον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό αγώνα για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία. Απαιτούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και ισορροπημένο μέλλον. Αντιτασσόμαστε στην ατιμωρησία των περιβαλλοντικών παραβάσεων και απαιτούμε συστηματικές αλλαγές στη νοοτροπία και στις πολιτικές αποφάσεις.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι αδιαίρετο κομμάτι του αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Το περιβάλλον δεν πρέπει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινό αγαθό που πρέπει να προστατεύουμε για τις μελλοντικές γενιές. Γι’ αυτό και η ενεργός συμμετοχή των νέων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική πορεία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Καλούμε λοιπόν την κοινωνία, να σταθεί ενωμένη για ένα καθαρότερο και βιώσιμο μέλλον, όπου η ισορροπία μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας και του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα.

Γραφείο Περιβάλλοντος
Κ.Σ. ΕΔΟΝ

© 2024 EDON. All Rights Reserved.