Προκήρυξη Επαρχιακών Συνδιασκέψεων ΕΔΟΝ

Οι Επαρχιακές Οργανώσεις της ΕΔΟΝ, μετά από συνεδρίες των Επαρχιακών τους Συμβουλίων, αποφάσισαν την πραγματοποίηση των Επαρχιακών τους Συνδιασκέψεων, κάτω από το σύνθημα:

 «πιο μαζικά – πιο μαχητικά

με πίστη στη νεολαία και τους αγώνες της».

Η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη η οποία συγκαλείται κάθε 3 χρόνια, είναι το ανώτερο σώμα σε μια επαρχία και καθοδηγεί την Επαρχιακή Οργάνωση με βάση τις αποφάσεις των ανώτερων καθοδηγητικών σωμάτων. Στη βάση του άρθρου 27 του καταστατικού της ΕΔΟΝ, η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη συζητά και επικυρώνει την έκθεση δράσης του απερχόμενου Επαρχιακού Συμβουλίου καθώς και την οικονομική έκθεση, συζητά τα ειδικά προβλήματα της Επαρχιακής Οργάνωσης και εκλέγει το νέο Επαρχιακό Συμβούλιο.

Ενόψει των Επαρχιακών Συνδιασκέψεων, τα Επαρχιακά Συμβούλια της ΕΔΟΝ καταθέτουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις τους για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία και ιδιαίτερα την κατάσταση σε κάθε επαρχία ξεχωριστά. Οι Συνδιασκέψεις της ΕΔΟΝ άλλωστε, αποτελούν βήμα διαλόγου και έπαλξη νέων αγώνων, ενθαρρύνοντας τον προβληματισμό και τη συζήτηση ανάμεσα στα μέλη και στους φίλους της ΕΔΟΝ.

 

Οι Επαρχιακές Συνδιασκέψεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

·           Η 21η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ Λευκωσίας – Κερύνειας, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021, στην αίθουσα ΕΤΚΑ – ΠΕΟ, στη Λευκωσία.

 

·           Η 21η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ Λεμεσού, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, στην ΠΕΟ Λεμεσού.
 

·           Η 21η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ Λάρνακας, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021, στο Θέατρο Λυκείου Αραδίππου

 

·           Η 20η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ Αμμοχώστου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, στο Κοινοτικό Μέγαρο Φρενάρους.
 

·           Η 20η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ Πάφου, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2021, στο Αμφιθέατρο της ΠΕΟ, στην Πάφο.

 


Γραφείο Τύπου
Κ.Σ ΕΔΟΝ
29/10/2021

© 2024 EDON. All Rights Reserved.