Η ΕΔΟΝ για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμικής Διαφορετικότητας, Διαλόγου και Ανάπτυξης

Η 21η Μαΐου έχει καθιερωθεί από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως η Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα, τον Διάλογο και την Ανάπτυξη, με στόχο την διεύρυνση της γνώσης των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο, αλλά και της ενθάρρυνσης - μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης- της γνώσης της αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

Σήμερα, μέσα σε συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής κρίσης, ο πολιτισμός ανά το παγκόσμιο δέχεται ολομέτωπη επίθεση με στόχο τον αποπροσανατολισμό του λαού, την αποκοπή του από τις ρίζες του και τις πνευματικές και καλλιτεχνικές του παραδόσεις και αξίες. Την ίδια στιγμή, ο σεβασμός στην πολιτισμική διαφορετικότητα, καθώς και ο διάλογος μεταξύ ανθρώπων απο διαφορετικές κουλτούρες υπονομεύεται από τις εθνικιστικές εξάρσεις και τις ρατσιστικές συμπεριφορές, που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος μέσα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και της φτωχοποίησης των λαών.

Ταυτόχρονα, ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID -19 στον πολιτιστικό τομέα γίνεται αισθητός ανά το παγκόσμιο. Ο αντίκτυπος αυτός είναι κοινωνικός, οικονομικός και πολιτικός και επηρεάζει το θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου για πρόσβαση στον πολιτισμό, τα κοινωνικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και των δημιουργικών επαγγελματιών και την προστασία της ποικιλομορφίας πολιτιστικών εκφράσεων. Πολιτιστικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν, πολιτιστικά ιδρύματα έμειναν κλειστά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λεηλασίας των πολιτιστικών χώρων, καθώς και λαθροθηρία σε φυσικές τοποθεσίες, οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ενώ επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και ο τομέας του πολιτιστικού τουρισμού. 

Για την ΕΔΟΝ, ο πολιτισμός και η προβολή της πολιτισμικής διαφορετικότητας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της δράσης της.  Μέσω της πολιτιστικής μας δράσης προσπαθούμε να δώσουμε ερεθίσματα στις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων καλλιεργώντας μέσω των τεχνών, ανθρωπιστικές αξίες όπως ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η αλληλεγγύη, η ειρήνη και η κοινωνική δικαιοσύνη. Μέσα από τις εκδηλώσεις της, η ΕΔΟΝ έχει ως πρώτιστο σκοπό να προσφέρει βήμα έκφρασης σε νέους ανθρώπους. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να προσφέρει την ευκαιρία σε ομάδες με διαφορετικές εθνοτικές καταγωγές, να παρουσιάσουν μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων την κουλτούρα τους, στοχεύοντας έτσι, στην εξάλειψη των στερεότυπων και των προκαταλήψεων.

Μέσα στις δύσκολες συνθήκες που μας έχει οδηγήσει η καπιταλιστική κρίση αλλά και η πανδημία, διατρανώνουμε την θέση μας για προάσπιση του πολιτισμού, των πολιτιστικών αξιών, της πολυπολιτισμικότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

 

Πολιτιστικό Γραφείο
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
21/05/2021

© 2024 EDON. All Rights Reserved.