Οι αγώνες του μαθητικού κινήματος για μια εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς

Η Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κυπριακού μαθητικού κινήματος τα τελευταία 59 χρόνια. Δεν θα μπορούσε να μην είναι η πρωτοπόρα μαθητική κίνηση στον αγώνα για μια εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς. Από την ίδρυση της, η ΠΕΟΜ αγωνιζόταν για να εκσυγχρονιστεί η εκπαίδευση στην Κύπρο και να αποτελέσει πραγματικό κοινωνικό αγαθό, αναφαίρετο δικαίωμα όλων των μαθητών και των μαθητριών.

Ο αγώνας για το περιβάλλον

Οι άνθρωποι εξαρτώνται για την επιβίωση τους από λειτουργικά οικοσυστήματα και οι ενέργειες τους τα επηρεάζουν. Ως αποτέλεσμα υπάρχει μια μεταβολική σχέση μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης, η οποία επηρεάζει την φυσική, όσο και την κοινωνική ιστορία.

Η ιστορία του Παγκύπριου Παιδικού Κινήματος

Το Παγκύπριο Παιδικό Κίνημα χαρακτηρίζεται από πλατιά δράση βασισμένη στην καλλιέργεια του παιδιού ως ενός προοδευτικού και δημοκρατικού ανθρώπου. Η ίδρυση και η ιστορία και του Παιδικού Κινήματος, μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 70χρονη πορεία της ΑΟΝ – ΕΔΟΝ.

Η δυναμική αντίσταση της ΕΔΟΝ στις νεοφιλελεύθερες αντιλαϊκές, αντινεανικές μεθοδεύσεις

Ο καπιταλισμός δε μασάει, δε γίνεται κοινωνικά δίκαιος. Καπιταλισμός και κοινωνική δικαιοσύνη είναι έννοιες που δεν τέμνονται, δεν συνυπάρχουν. Αντίθετα, νεοφιλελευθερισμός, αντιλαϊκές και αντινεανικές μεθοδεύσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες με την καπιταλιστική ανάπτυξη. 

© 2024 EDON. All Rights Reserved.