Ο στόχος για ΕΔΟΝ γερή και μαζική, μπορεί και πρέπει να γίνει πράξη μέσα από την εύρυθμη και συστηματική λειτουργία των Τ.Ο.

Του Χρίστου Μακρή
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Πάφου
 

«Βάση του όλου οικοδομήματος της ΕΔΟΝ αποτελεί η Τοπική Οργάνωση (Τ.Ο.), η οποία αναπτύσσει δράση στην κοινότητα, στη συνοικία, στο σχολείο, τις σχολές και τα Πανεπιστήμια.» (από τις θέσεις του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ προς το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο).

Η συστηματική δράση της ΕΔΟΝ και η υλοποίηση των στόχων της, στηρίζεται στη λειτουργία των Τοπικών της Οργανώσεων. Γι’ αυτό και οι Τ.Ο. της ΕΔΟΝ, αποτελούν το κύτταρο λειτουργίας της Οργάνωσης, αλλά και το μέσο επαφής της ΕΔΟΝ με την νεολαία και την κοινωνία ευρύτερα.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπήρξε πισωγύρισμα στη λειτουργία διαφόρων Τ.Ο., καθώς είναι λίγες όσες λειτουργούν με συστηματικό τρόπο. Η μη εμπλοκή στη δράση της Τ.Ο. του συνόλου των μελών της, η απουσία πλάνου δραστηριοτήτων, η περιορισμένη τοπική δράση, η αναβλητικότητα προς την υλοποίηση των στόχων που θέτει η ίδια η Τ.Ο., η μη συμπερίληψη της μορφωτικής δουλειάς στη δράση της, η μη τακτική σύγκλιση συνεδριάσεων, καθώς και η μειωμένη εμπλοκή μελών στην καθημερινή δουλειά της Οργάνωσης αποτελούν μερικές από τις αδυναμίες που υπάρχουν.

Ο στόχος για ΕΔΟΝ γερή και μαζική, μπορεί και πρέπει να γίνει πράξη μέσα από την εύρυθμη και συστηματική λειτουργία των Τ.Ο. Τα μέλη των καθοδηγητικών σωμάτων, θα πρέπει να έχουν ουσιαστική και καθημερινή εμπλοκή στην παρακολούθηση και καθοδήγηση της δραστηριότητας των Τ.Ο. Να είναι έτοιμα να παρέχουν συγκεκριμένη βοήθεια, χωρίς όμως να τις υποκαθιστούν, αντιμετωπίζοντας και τις όποιες δυσκολίες υπάρξουν.

Κάνοντας αρχή από τις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες πρέπει να αποτελούν σημείο αναφοράς στη δράση της Τ.Ο. Μέσα από τη συζήτηση να καθορίζεται ένα πλάνο με πολύμορφες δράσεις όπου θα μεταφέρεται και θα αγκαλιάζεται από τους νέους της τοπικής κοινωνίας. Η Τοπική Επιτροπή που καθοδηγεί τη δράση της Τ.Ο. από Γενική Συνέλευση σε Γενική Συνέλευση και εκλέγεται από αυτή, θα πρέπει μέσα από τακτικές συνεδρίες, να οργανώνει και να ελέγχει την υλοποίηση του πλάνου δράσης χωρίς αναβλητικότητα, εμπλέκοντας το σύνολο των μελών της. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για ζητήματα που αφορούν τους νέους της περιοχής, του σχολείου, του χώρου σπουδών.

Η πραγματοποίηση πλατιών συσκέψεων, για συνεχής και έγκαιρη ενημέρωση, για τις θέσεις και τις δραστηριότητες, είναι σημαντική προϋπόθεση για να είναι ενεργά και ενημερωμένα τα μέλη της Οργάνωσης. Πέραν τούτου η διοργάνωση πλατιών συσκέψεων, θα αξιοποιούνται για εκτίμηση και αποτίμηση της δουλειάς μας και θα βοηθήσουν στο να ξεπεραστούν αδυναμίες και προβλήματα που τυχόν παρουσιάζονται στην Τ.Ο.

Με δυνατές Τ.Ο., με τη μαζική συμμετοχή των μελών της Οργάνωσης στη ζωή και στη δράση τους, θα βάλουμε τις βάσεις για ακόμα πιο γερή και μαζική ΕΔΟΝ η οποία θα είναι η δύναμη στους αγώνες της νεολαίας για το δικαίωμα μας στη μόρφωση και στη δουλειά.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.