Η ΕΔΟΝ για τη συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 29/4/2021 διαδικτυακή συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου, στα πλαίσια της εκστρατείας του Τμήματος Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ «Η πανδημία θα φύγει, τα προβλήματα όχι – Στήριξη των εργαζομένων τώρα!»

Στα πλαίσια της συνάντησης είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε την Υπουργό για τις θέσεις μας για στήριξη των εργαζομένων αλλά και για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της εκστρατείας. Επισημάναμε την ανάγκη να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από την εργοδοτική αυθαιρεσία ιδιαίτερα μετά την λήξη των μέτρων στήριξης που πάρθηκαν έκτακτα ένεκα της πανδημίας. Συγκεκριμένα επαναβεβαιώσαμε τη θέση μας για κατοχύρωση κατώτατου μισθού στα επαγγέλματα που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις καθώς επίσης και τη θέση μας για νομική κατοχύρωση της υπεροχής των συλλογικών συμβάσεων έναντι των ατομικών συμβολαίων.

Επιπρόσθετα αναφερθήκαμε στην ανάγκη στήριξης των νέων γονέων καθώς σύμφωνα με τη Eurostat το 68.9% των γονέων νηπίων μέχρι 3 ετών δεν απευθύνονται σε τυπικές μορφές φροντίδας παιδιών κυρίως λόγω του υψηλού κόστους και της απουσίας ολοκληρωμένου δημόσιου δικτύου. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείναμε την παροχή επιδόματος για κάλυψη του κόστους φροντίδας παιδιών με εισοδηματικά κριτήρια καθώς επίσης και την ανάγκη ενίσχυσης των κρατικών δομών ή δημιουργία τοπικών δομών για φροντίδα παιδιών.

Από την πλευρά της η Υπουργός μας ενημέρωσε για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που πάρθηκαν την περίοδο της πανδημίας καθώς επίσης και για τις προθέσεις του Υπουργείου για στήριξη των εργαζομένων και των νέων γονέων μετά το πέρας της πανδημίας.

Ως ΕΔΟΝ τονίζουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων για να μην πληρώσουν και αυτή την κρίση. Μέσα από τη συνάντηση, πέραν από τις διαφορετικές προσεγγίσεις με την Κυβέρνηση, διαφάνηκε ότι θα πρέπει να γίνουν πολλές και ουσιαστικές ενέργειες για να διαφυλαχτούν τα κεκτημένα των εργαζομένων με το πέρας της πανδημίας.

 

Τμήμα Νέων Εργαζομένων

Κ.Σ. ΕΔΟΝ

29/04/2021

© 2024 EDON. All Rights Reserved.