Η ΕΔΟΝ για το Διάταγμα του ΥΠΕΣ για τους αιτητές διεθνούς προστασίας

Την 1η Ιανουαρίου 2021 ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε μέσω διατάγματος την απαγόρευση της εγκατάστασης Αιτητών Διεθνούς Προστασίας εντός της κοινότητας της Χλώρακας. Ο Υπουργός, μεταξύ άλλων, μίλησε για «δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού» στη συγκεκριμένη κοινότητα και πρόταξε την ανάγκη διαφύλαξης της «δημόσιας τάξης και του δημόσιου συμφέροντος». Ρατσιστικές αντιλήψεις και πολιτικές, που θεσμοθετούν τον ήδη ενυπάρχον ρατσισμό στην κυπριακή κοινωνία.

Επί της ουσίας, τα όσα αναφέρονται στο σχετικό διάταγμα έρχονται σε αντιδιαστολή με την ευρωπαϊκή οδηγία για το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση, εγκατάσταση και διαμονή αιτητών ασύλου. Μέσω τέτοιων πρακτικών, αγνοούνται τα όσα με αγώνες κατοχυρώθηκαν στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς καταπατούν βασικά δικαιώματα για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Εσωτερικών προωθεί πολιτικές οι οποίες αναπαράγουν το ρατσισμού και φυλετικό διαχωρισμό μεταξύ των όσων διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ως ΕΔΟΝ, καταδικάζουμε το διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών καθώς αποπροσανατολίζει από την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του προσφυγικού ζητήματος προάγοντας ρατσιστικές αντιλήψεις, ενώ ταυτόχρονα απέχει από τα πλαίσια του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Γραφείο Ισότητας και Ισοτιμίας
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
15.01.2021

© 2024 EDON. All Rights Reserved.