ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  έκδοση Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου 2007

Οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις είναι μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις των εργαζομένων. Είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων και σκληρών αγώνων της εργατικής τάξης με επικεφαλής το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της Αριστεράς.

Σελίδα 2 από 2

© 2024 EDON. All Rights Reserved.