Η δράση της ΕΔΟΝ σε σχέση με θέματα ισότητας των φύλων

Της Μαριάννας Δημοσθένους

Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

 

Αν και αναγνωρίζεται ότι η κοινωνική θέση της γυναίκας έχει βελτιωθεί, εντούτοις πρέπει να υπενθυμίζεται συνεχώς, ακόμη και στους πιο προοδευτικούς, ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Οι γυναίκες πλέον βρίσκονται στους χώρους εργασίας, ακόμα και σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους τομείς, ενώ πιο έντονη είναι η παρουσία τους ευρύτερα στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Παρ’ όλα αυτά οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν από τη σύγχρονη γυναίκα να ανταποκρίνεται σε πολλαπλούς ρόλους, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται από αναχρονιστικές αντιλήψεις και στερεότυπα και πάλι σε σχέση με το ρόλο της, μέσα στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Τέτοια φαινόμενα μπορεί να εντοπιστούν ακόμα και εντός της ίδιας της Οργάνωσης και αυτό ισχύει γιατί οι αντιλήψεις αυτές βρίσκονται τόσο βαθιά ριζωμένες που μπορεί να «ξεγελάσουν» ακόμα και τους πιο υποψιασμένους. Ως εκ τούτου, η δράση της Οργάνωσης σε σχέση με θέματα ισότητας των φύλων θα πρέπει να ενισχυθεί και να γίνεται προς δύο κατευθύνσεις. Εντός και εκτός. Από τη μία η οργάνωση θα πρέπει να αξιοποιήσει την επαφή της με νέους, νέες και παιδιά για την προώθηση του ζητήματος, ενώ από την άλλη θα πρέπει να γίνουν συνέργειες με οργανώσεις που ασχολούνται συγκεκριμένα με το γυναικείο ζήτημα.

Η διαπαιδαγώγηση των στελεχών και των μελών της Οργάνωσης, σε σχέση με αυτό το ζήτημα,  μπορεί να ενισχυθεί μέσα από την ενημέρωση πάνω στις βασικές του πτυχές και μέσα από σχετικές δράσεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει έχοντας γενικό χαρακτήρα, αλλά στοχευμένα στη βάση της ηλικίας και των εμπειριών, αλλά και σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται φαινόμενα ανισότητας σε κάθε ηλικιακή ομάδα, παιδιά, μαθητές, φοιτητές και νέους εργαζόμενους. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να μιλήσουμε σε μαθητές για το χάσμα αμοιβών ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες στην Κύπρο και να κρατήσουμε το ενδιαφέρον τους, όπως, για τον ίδιο λόγο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε νέους εργαζόμενους για την ανάγκη περαιτέρω εκσυγχρονισμού των σχολικών βιβλίων, ώστε να προωθούν θέματα ισότητας των φύλων. Πόσο μάλλον, δε, όταν απευθυνόμαστε σε παιδιά, μέσα από τη δράση του Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων.

Όσον αφορά τις οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος, ΠΟΓΟ, ΠΕΟ, ΕΚΑ, η συνεργασία δεν μπορεί να ξεκινά από μηδενική βάση, αλλά να λειτουργεί ενισχυτικά προς υφιστάμενες ενέργειες και προσπάθειες που γίνονται από τις οργανώσεις αυτές, προκειμένου να υπάρξει ενίσχυση των θέσεων, ανταλλαγή πρακτικών και ως εκ τούτου ουσιαστική πρόοδος. Στόχος, δηλαδή, θα πρέπει να είναι η ΕΔΟΝ να αποτελέσει ένα σημείο επαφής, μια γέφυρα επικοινωνίας, μεταξύ των νέων γυναικών με αυτές τις οργανώσεις. Πιο έντονη, επίσης, θα πρέπει να γίνει και η επαφή της ΕΔΟΝ με γυναικείες οργανώσεις και γυναικεία οργανωμένα σύνολα πέραν του Λαϊκού Κινήματος. Με αυτό τον τρόπο θα επιτρέπεται στην Οργάνωση να έχει πιο πλατιά παρέμβαση σε αυτά τα ζητήματα και να συμβάλλει στη συνδιαμόρφωση πολιτικών που να προωθούν την ισότητα των φύλων.

Το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει χώρο συζήτησης του γυναικείου ζητήματος, αναδεικνύοντας το ανάμεσα στα άλλα τόσα ζητήματα που πρέπει να απασχολούν την κυπριακή νεολαία. Νέες και νέοι μπορούν μαζί και μέσα από γόνιμη συζήτηση να καταθέσουν περισσότερες απόψεις και εισηγήσεις για την ενίσχυση της δράσης και της παρουσίας μας ανάμεσα στις νέες γυναίκες.

 

© 2024 EDON. All Rights Reserved.