Η κρίση βλάπτει σοβαρά την ποιότητα της εκπαίδευσης

Ποτέ και πουθενά οι συνεχείς περικοπές και η έλλειψη οποιουδήποτε οράματος για την εκπαίδευση και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην αγωνιώδη προσπάθεια για έξοδο από την κρίση δεν οδήγησαν στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την κοινωνική ευημερία όπως μας υπόσχονται οι διεθνείς δανειστές.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Κύπρο: Για λίγους ή για όλους;

Κάθε άλλο παρά έκπληξη μου προκαλεί η απόφαση της Κυβέρνησης για καταβολή της μισής αξίας του κομίστρου των κυπριακών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) από τρεις κύριες ομάδες πληθυσμού: τους μαθητές, τους φοιτητές και τους συνταξιούχους.

Σελίδα 3 από 3

© 2024 EDON. All Rights Reserved.