Κοινωνία

Τον Σεπτέμβρη τα δεδομένα ήταν πιο ήρεμα. Η κρίση στην παροχή ρεύματος είχε ξεπεραστεί, το πρώτο πακέτο για την οικονομία είχε ψηφιστεί, ενώ είχε ξεκινήσει και η επιτροπή να συλλέγει μαρτυρίες.

Για να κατανοήσουμε την δομή του τρόπου που εστιάστηκε η επίθεση στον Πρόεδρο, είναι χρήσιμο να δούμε πώς παρουσιάστηκαν τα υπάρχοντα στοιχεία για τα γεωπολιτικά δεδομένα γύρω από το φορτίο – και με ποιο τρόπο λειτούργησε μια επιλεκτική λογοκρισία, μετατόπιση θεματολογίας και παραπλάνηση για τα δεδομένα.

Μετά από την 19η Ιουλίου το κλίμα στράφηκε προς την οικονομία. Ήδη είχε αρχίσει μια σειρά εκτιμήσεων ότι το κόστος θα ήταν μεγάλο: το κόστος υπολογιζόταν σε 2 - 3 δις (τελικά, για την ΑΗΚ, μάλλον θα είναι της τάξης των εκατοντάδων εκατομμυρίων παρά των δισεκατομμυρίων) και μερικοί πρόβλεπαν αύξηση της τιμής του ρεύματος μέχρι και 40%

loader