Δραστηριότητες

Στις  7-8  Οκτωβρίου έχει οριστεί  η επαναδραστηριοποίηση των Τοπικών μας Κινημάτων σε όλη την Κύπρο, με την εκστρατεία «Παίζουμε και Μαθαίνουμε 2017», η οποία είναι αφιερωμένη στον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.

Σελίδα 1 από 9

loader