Προσυνεδριακός Διάλογος

Η προσπάθεια επιμόρφωσης των νέων μέσα από ένα νεολαιίστικο έντυπο ξεκίνησε από το 1928 από τη ΚΝΚ με την έκδοση του «Νέου Μπολσεβίκου», ως παράρτημα του εκφραστικού οργάνου του ΚΚΚ «Νέος Άνθρωπος».

loader