Προσυνεδριακός Διάλογος

Η ανάπτυξη αθλητικής δραστηριότητας στους νέους συμβάλει σημαντικά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, τη σωματική και πνευματική τους υγεία...

Ο διεθνισμός αποτελεί μια από τις βασικότερες ιδεολογικές αρχές της ΕΔΟΝ και αναπόσπαστο μέρος της δράσης μας. Η ΕΔΟΝ, κυρίως μέσω του φοιτητικού της τμήματος...

loader