Προσυνεδριακός Διάλογος

«Η κοινωνική πρόοδος μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, σύμφωνα με την κοινωνική θέση της γυναίκας.», έγραψε κάποτε ο Μαρξ. Αν δεχτούμε αυτή τη θέση...

loader