Προσυνεδριακός Διάλογος

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στα σχολεία το φαινόμενο του φανατισμού και η έξαρση ρατσιστικών φαινομένων, ανάμεσα στους μαθητές ή ακόμα και στους καθηγητές.

Το μαθητικό τμήμα της ΕΔΟΝ, μετά από μακροχρόνιους αγώνες, έχει καταφέρει τη νόμιμη έκφραση των μαθητών σε όλα τα επίπεδα. Στα τμήματα με τα Συμβούλια Τμημάτων...

loader