ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ψήφισμα για τη Διεθνή κατάσταση
loader