Οικονομία

Η Τρόικα, μετά την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα έχει κτυπήσει και τη δική μας πόρτα. Η αίτηση της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης αποτελεί αναμφίβολα μια αρνητική εξέλιξη που για ορισμένους υπήρξε διακαής πόθος τον τελευταίο ένα χρόνο.

Οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις είναι μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις των εργαζομένων. Είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων και σκληρών αγώνων της εργατικής τάξης με επικεφαλής το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της Αριστεράς.

Είναι με μεγάλη χαρά που μετέχω στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του συν. Γιάννη Τόλιου «Κρίση, Απεχθές «Χρέος» Αθέτηση Πληρωμών». Τόσο γιατί ο Γιάννης Τόλιος είναι ένας καταξιωμένος διανοούμενος της Αριστεράς και γιατί είναι ένας αγωνιστής της Αριστεράς˙ κυρίως όμως γιατί συνδυάζει και τα δύο! Πράγμα δύσκολο τις μέρες μας.

Σελίδα 5 από 5

loader