Κοινωνία

Πριν προχωρήσουμε στα τεκμήρια πρέπει να γίνει και μια σκιαγράφηση του ιστορικού πλαισίου λειτουργίας της Δημόσιας Σφαίρας στην Κύπρο μετά από την αποικιοκρατία. Αντίθετα με ότι θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος, η ανεξαρτησία δεν συνοδεύτηκε κατ’ ανάγκη με διεύρυνση της ελεύθερης έκφρασης. 

Οποιαδήποτε ανάλυση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αρχικά το μεθοδολογικό πλαίσιο για να μπορούν οι αναγνώστες να την κρίνουν με βάση κάποια κριτήρια τα οποία αντλούνται από την ευρύτερη επιστημονική διερεύνηση της επίδρασης των ΜΜΕ και της μαζικής επικοινωνίας.

Η προσφορά της κοινωνιολογίας στην κατανόηση της ανθρώπινης εμπειρίας έγραψε ο C.W.Mills μπορεί να ερμηνευθεί ως η διασταύρωση της βιογραφίας με την Ιστορία – η ένταξη δηλαδή της προσωπικής εμπειρίας σε ένα ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Για να μπορέσουμε, λοιπόν, να κατανοήσουμε τις εμπειρίες που είχαμε μετά από την έκρηξη στο Μαρί

Η σχετική χρονική απόσταση από τη δημοσιοποίηση του Πορίσματος προσφέρει τη δυνατότητα για μια πιο νηφάλια συζήτηση. Με επιχειρήματα, χωρίς προπηλακισμούς, χωρίς χαρακτηρισμούς και εμπάθεια.

loader