Ιδεολογία

Τα στάδια της ιστορικής εξέλιξης εξέλιξης της κοινωνίας καθορίζονται στη βάση του τρόπου που οι άνθρωποι παράγουν τα αναγκαία για τη ζωή τους. Αυτός ο τρόπος παραγωγής διαμορφώνει και τις υπάρχουσες τάξεις. Τα στάδια που προηγήθηκαν του σημερινού καεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής είνα...

Το πέρασμα από το ένα κοινωνικό σύστημα στο άλλο, πραγματοποιείται σαν αποτέλεσμα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή των στοιχείων εκείνων που μαζί με τον άνθρωπο παρέχουν στην κοινωνία την δυνατότητα παραγωγής.

Όπως δημοσιεύθηκε στην προηγούμενη έκδοση της «Ν», οι ταξικές κοινωνίες είναι διαιρεμένες σε τάξεις, εκ των οποίων μία, η κυρίαρχη, επιβάλει τις δικές της σχέσεις παραγωγής και βρίσκεται στην εξουσία, διασφαλίζοντας τα δικά της συμφέροντα, εκμεταλλευόμενη την άλλη, την κυριαρχούμενη τάξη, αλλά και άλλα ενδιάμεσα κοινωνικά στρώματα.

Σελίδα 5 από 5

loader