Προσκληθήκαμε μέσω email από τη ΝΕΔΗΣΥ σε συνάντηση των οργανώσεων νεολαίας «με σκοπό τον διάλογο, την ανασκόπηση και ουσιαστική λήψη αποφάσεων» σε σχέση με τα εσωτερικά προβλήματα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).

Σελίδα 4 από 4

loader