Αρθρογραφία Στελεχών

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο αποτελεί εδώ και χρόνια μια ανοικτή υπόθεση αφού, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η Κύπρος εξακολουθεί να είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν διαθέτει ΓεΣΥ.

loader